Home
Up
Rotterdam
New York
Chicago
Mexico City
Los Angeles
Vancouver
Anchorage
Honolulu
Wellington
Sydney
Hong Kong
Tokyo
Singapore
New Delhi
Rotterdam (nogmaals)
Schiphol
Mumbai
Reisbeelden

Vanaf deze stad geen lange beschrijvingen meer. Het is inmiddels te lang geleden sinds de terugkeer dat ik deze pagina's maak. Ik volsta hier met korte beschrijvingen.

 

 

In de laatste twee steden die we aandoen, in India, worden we begeleid door Dileep Singh. Bijzonder vriendelijk en goed gezelschap.

Omdat toestemming voor het gebruik van het dak van waaraf we filmen een delicate kwestie lijkt brengen we een beleefdheidsbezoek aan de beheerder.

 

 

 

 

 

 

Na dit lokatiebezoek is er tijd over om ons mee te nemen naar een terrein buiten de stad waar een kampement is.